Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 30.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

26.7°/34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.95