Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Thấp/Cao

24.1°/32.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0