Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:08 | 23/05/2024
Nhiều mây 31°

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
27.1°/36.5°
Độ ẩm
69%
Tầm nhìn
7.03 km
Gió
1.6 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
0.56

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
594.14
NH3
4.56
NO
0.04
NO2
5.91
O3
51.5
PM10
10.76
PM25
9.6
SO2
2.92

Thời tiết Phường Hiệp Lợi - Ngã Bảy theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Hiệp Lợi - Ngã Bảy trong 12h tới

Thời tiết Phường Hiệp Lợi - Ngã Bảy những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Hiệp Lợi - Ngã Bảy những ngày tới

Lượng mưa Phường Hiệp Lợi - Ngã Bảy những ngày tới