Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 29°
Sáng/Tối
26.6/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
26.1/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.3/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.1/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.5/ 34.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Thấp/Cao

26.8°/36.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0