Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:19 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.1°/31.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.66