Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:46 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa

01:00

27.4°C / 30.6°C
Mây cụm Mây cụm
80%
3.94 km/giờ

04:00

27.6°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.78 km/giờ

07:00

28.2°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.55 km/giờ

10:00

33.3°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
4.84 km/giờ

13:00

35.5°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
5.78 km/giờ

16:00

32.6°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
4.74 km/giờ

19:00

29.2°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.66 km/giờ

22:00

28.7°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa

01:00

27.7°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.67 km/giờ

04:00

27.8°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.82 km/giờ

07:00

28.1°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.11 km/giờ

10:00

33.8°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
5.61 km/giờ

13:00

33.3°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
4.88 km/giờ

16:00

33.1°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
5.31 km/giờ

19:00

29.2°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.66 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.92 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa

01:00

27.1°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.78 km/giờ

04:00

27.8°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.36 km/giờ

07:00

28.8°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.9 km/giờ

10:00

32.4°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
5.66 km/giờ

13:00

32°C / 37.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
59%
5.38 km/giờ

16:00

31.7°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
5.14 km/giờ

19:00

29.1°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.47 km/giờ

22:00

27.4°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.17 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.57 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.74 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.37 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
3.83 km/giờ

13:00

29.3°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
5.98 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.2 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.03 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.34 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

27.2°/35.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0