Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 16/07/2024
Mây cụm 25.6°

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
24.5°/29.5°
Độ ẩm
100%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.57 km/giờ
Điểm ngưng
25.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
283.72
NH3
2.69
NO
0.01
NO2
3.34
O3
19.67
PM10
3.57
PM25
2.54
SO2
0.63

Thời tiết Huyện Châu Thành A - Hậu Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành A - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành A - Hậu Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành A - Hậu Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành A - Hậu Giang những ngày tới