Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:52 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Bầu trời quang đãng
Huyện Tứ Kỳ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0