Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:17 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 24.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 34.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
25.2/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

24.1°/33.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.88 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

3.82