Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:19 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0