Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25.4°/35.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.43 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0