Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:01 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Nhiều mây
Huyện Tứ Kỳ
Đã cập nhật 31 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.62