Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:57 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

998 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Huyện Tứ Kỳ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0