Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:57 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
29.8/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 23.5°
Sáng/Tối
26.7/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.8°
Sáng/Tối
23/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

26.7°/33.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.73