Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:59 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

998 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

996 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
29/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Gia Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.41 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.86