Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.8°
Sáng/Tối
27.7/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.6/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.7°
Sáng/Tối
27.9/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
25.2/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

25.2°/33.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.16