Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:28 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 24.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.2/ 29.4°
Sáng/Tối
29.1/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 30.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 30°
Sáng/Tối
29.4/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Thấp/Cao

24.1°/35.8°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.64 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

1.41