Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0