Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:58 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 14°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0