Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:43 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Huyện Gia Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0