Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0