Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:53 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.9°
Sáng/Tối
26.3/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 30.4°
Sáng/Tối
28.6/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 29.8°
Sáng/Tối
30.5/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 37.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 31.8°
Sáng/Tối
29.1/ 38.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 29°
Sáng/Tối
30.8/ 37.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
27.2/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Thấp/Cao

24.9°/36.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.02