Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:05 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây cụm
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.16