Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:56 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Thạch Hà
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0