Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Thạch Hà
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.19 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0