Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:49 | 16/06/2024
Thấp/Cao
30/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.5/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.6/ 36.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
39.5/ 39.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.3/ 37.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.5/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 38.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 44.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Thấp/Cao

29.2°/39.4°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

11.96