Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 18/01/2022
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Ít mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Huyện Thạch Hà
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.68