Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:35 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Thấp/Cao

10°/21°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0