Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:27 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
36.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 36.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Thấp/Cao

25.9°/36.4°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

11.36