Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:20 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.7/ 25.9°
Sáng/Tối
23.3/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 36.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Thấp/Cao

23.5°/33.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0