Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:43 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Thạch Hà
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0