Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:37 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mây rải rác
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.96