Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Thấp/Cao

26°/30.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

7.9 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0