Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:35 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 30.9°
Sáng/Tối
29.2/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.9/ 30.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 31°
Sáng/Tối
29.7/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 25.5°
Sáng/Tối
28.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 31.2°
Sáng/Tối
29.8/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 32.9°
Sáng/Tối
30.5/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 30.7°
Sáng/Tối
31.6/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 30.9°
Sáng/Tối
30.8/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 30.7°
Sáng/Tối
29.2/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.7/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 30.1°
Sáng/Tối
28.3/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 30.4°
Sáng/Tối
29.8/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.9/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 33°
Sáng/Tối
29.8/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 30.3°
Sáng/Tối
31.8/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.6°
Sáng/Tối
27.6/ 24.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.1°
Sáng/Tối
22.9/ 24.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 29.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.2/ 30.4°
Sáng/Tối
29.7/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 31.4°
Sáng/Tối
30.6/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 30.5°
Sáng/Tối
30.3/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30.5°
Sáng/Tối
28.4/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Thấp/Cao

26.7°/41.6°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0