Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:53
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0