Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:53 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Nhiều mây

13:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.67 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.91 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.21 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.11 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.28 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.87 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.15 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.09 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.37 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.15 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.36 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.89 km/giờ

04:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.89 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.72 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.67 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.38 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.58 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.61 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.21 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.93 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.8 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.27 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.16 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.11 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.52 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.18 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.07 km/giờ
Huyện Nghi Xuân
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.84