Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 25/02/2024
Thấp/Cao
19.4/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.2/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.3/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.1/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.8/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Thấp/Cao

19°/22.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.95 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

3.26