Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:44 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.8/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 30.8°
Sáng/Tối
30.8/ 39.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 28°
Sáng/Tối
30/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 37.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
31.3/ 40.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.3°/32.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

6.16