Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:00 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.5°
Áp suất

997 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
28.3/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.6/ 31.2°
Sáng/Tối
30.7/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.3/ 30.7°
Sáng/Tối
30.6/ 32.6°
Áp suất

998 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Thấp/Cao

26.4°/35.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.74 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0