Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:22 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

12.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Nghi Xuân
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

3.62 km

Gió

5.12 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0