Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:36 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.2/ 15.2°
Sáng/Tối
16/ 15.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.7°
Sáng/Tối
15.3/ 19.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 23.9°
Sáng/Tối
19.3/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 25.8°
Sáng/Tối
22.3/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.7/ 22.9°
Sáng/Tối
23.8/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 21°
Sáng/Tối
22.9/ 20.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 20.6°
Sáng/Tối
20.9/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.7°
Sáng/Tối
20.1/ 21.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22°
Sáng/Tối
21.7/ 23.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.2°
Sáng/Tối
23.3/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 20.2°
Sáng/Tối
20.3/ 20.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.4°
Sáng/Tối
20.6/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 21°
Sáng/Tối
21.7/ 20.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 15.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Thấp/Cao

15.1°/29.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

12.6 °C

Chỉ số UV

1.45