Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0