Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:44 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0