Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.15 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0