Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:31 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

997 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

998 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Thấp/Cao

25.4°/34.7°

Độ ẩm

76%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0