Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 20/05/2024
Thấp/Cao
25.1/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.8/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Thấp/Cao

25.2°/30.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0