Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Thấp/Cao

25.1°/30.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0