Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:20 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa nhẹ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.61 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.4 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.05 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.93 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.88 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.46 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.91 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.79 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.41 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.38 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.32 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.03 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.19 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.24 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.49 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.43 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:20
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.11 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.94 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.82 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.66 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.31 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.95 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.48 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.38 km/giờ
Huyện Kỳ Anh
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

4.89 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0