Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:10 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.6 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.89 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.7 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
1.47 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.09 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.23 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
75%
1.55 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.94 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.25 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
4.08 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
97%
2.59 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
1.83 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.81 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.31 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
55%
3.92 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
79%
5.08 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.77 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
4.88 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mây cụm

01:00

24°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
2.72 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.67 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.18 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
57%
3.57 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
51%
3.76 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
59%
4.94 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
86%
4.96 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
85%
4.16 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.14