Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Nhiều mây
Huyện Kỳ Anh
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 35°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

12.01