Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:35 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.64