Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:47 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Huyện Kỳ Anh
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0