Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:18 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28.7/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
29/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

999 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 30°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

996 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 28°
Sáng/Tối
29.3/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Thấp/Cao

25.9°/30.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.66 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

2.72