Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Kỳ Anh
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0