Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Thấp/Cao

12°/21°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0