Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:34 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.17 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.84 km/giờ

07:00

27.8°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.88 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.97 km/giờ

13:00

32.1°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.65 km/giờ

16:00

31.2°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.86 km/giờ

19:00

28.2°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.98 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.27 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.98 km/giờ

07:00

27.9°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.95 km/giờ

10:00

32.9°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
0.83 km/giờ

13:00

34.7°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.83 km/giờ

16:00

33.5°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.86 km/giờ

19:00

28.2°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.71 km/giờ

22:00

27.7°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.84 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.32 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.13 km/giờ

07:00

27.7°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.87 km/giờ

10:00

32.7°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.54 km/giờ

13:00

32.1°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.35 km/giờ

16:00

31°C / 37.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
72%
3.3 km/giờ

19:00

27.6°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.82 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.2 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.5 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.87 km/giờ

10:00

30.5°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.4 km/giờ

13:00

32.5°C / 38.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.09 km/giờ

16:00

31°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.87 km/giờ

19:00

27.1°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.07 km/giờ

22:00

27.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.75 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.96 km/giờ

07:00

27.7°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.13 km/giờ

10:00

33.1°C / 39.9°C
Mây cụm Mây cụm
61%
0.92 km/giờ

13:00

35.9°C / 42.2°C
Mây cụm Mây cụm
51%
2.41 km/giờ

16:00

33.7°C / 40.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
4.35 km/giờ

19:00

29.1°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.96 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.51 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

25.7°/34.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0