Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:40 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Huyện Đức Thọ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

3.43 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0