Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:22 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 30.8°
Sáng/Tối
29.2/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 30.1°
Sáng/Tối
29.7/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 30.5°
Sáng/Tối
29.9/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
31/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 30.3°
Sáng/Tối
28.5/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 31.1°
Sáng/Tối
29.9/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 31.4°
Sáng/Tối
30.3/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 32.4°
Sáng/Tối
31.6/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 30.7°
Sáng/Tối
31.6/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 31.2°
Sáng/Tối
30.7/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 30.5°
Sáng/Tối
30/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29.5/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 31.1°
Sáng/Tối
29.4/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 30.8°
Sáng/Tối
29.3/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
29.4/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 31.7°
Sáng/Tối
29.3/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 29.8°
Sáng/Tối
30.3/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Thấp/Cao

25.4°/40.8°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0.56