Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:35 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Đức Thọ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

2.82 km

Gió

3.5 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0