Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:40 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
23/ 19.6°
Sáng/Tối
19.7/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.1°
Sáng/Tối
18.7/ 17.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.6/ 17.6°
Sáng/Tối
16.9/ 17.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19°
Sáng/Tối
16.5/ 19.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 25.7°
Sáng/Tối
19/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.9/ 27.9°
Sáng/Tối
24.8/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.4/ 23.8°
Sáng/Tối
24.2/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 20.6°
Sáng/Tối
21.2/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 21.5°
Sáng/Tối
20.8/ 20.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.8°
Sáng/Tối
21.4/ 23.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.8°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 20.3°
Sáng/Tối
19.4/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.8°
Sáng/Tối
20.7/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0.22