Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Nhiều mây
Huyện Đức Thọ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0