Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0