Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:57 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 30.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

996 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mây cụm
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 26.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Thấp/Cao

26°/30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0