Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:16 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Đức Thọ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.64 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0