Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:55 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
22.2/ 19.4°
Sáng/Tối
19.2/ 20.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.9°
Sáng/Tối
18.2/ 17.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 17.2°
Sáng/Tối
16.7/ 17.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 19.9°
Sáng/Tối
16.4/ 19.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 25.1°
Sáng/Tối
19.3/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.6/ 27.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.6/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 20.2°
Sáng/Tối
21.8/ 20.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.4°
Sáng/Tối
20.8/ 20.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.8°
Sáng/Tối
21.1/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 20.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Thấp/Cao

16.9°/20.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0.22