Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0