Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:31 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:22
Mây rải rác
Huyện Đức Thọ
Đã cập nhật 36 phút trước
Ít mây 16°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0