Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 15/06/2024
Mây cụm 29°

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Thấp/Cao
25°/36.7°
Độ ẩm
70%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.34 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
2.35

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
9.37
NO
4.08
NO2
6.08
O3
14.84
PM10
13.48
PM25
9.45
SO2
4.29

Thời tiết Quận Thốt Nốt - Cần Thơ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ trong 12h tới

Thời tiết Quận Thốt Nốt - Cần Thơ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ những ngày tới