Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:50 | 05/12/2023
Thấp/Cao
25.7/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.9/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.3°/33.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0