Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:03 | 16/06/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.3/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.4/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.5/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.1/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Thấp/Cao

25.9°/34.4°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

10.79