Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:52 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 25.5°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
25.3°/30.3°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.24 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
247
NH3
2.06
NO
0
NO2
2.06
O3
25.75
PM10
2.69
PM25
1.63
SO2
0.63

Thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ những ngày tới