Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 16/07/2024
Mây cụm 25.4°

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Thấp/Cao
24.2°/28.9°
Độ ẩm
100%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.06 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
243.66
NH3
2.15
NO
0.01
NO2
2.38
O3
22.35
PM10
2.64
PM25
1.74
SO2
0.63

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thới Lai - Cần Thơ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thới Lai - Cần Thơ những ngày tới