Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:33 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
27.6/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Thấp/Cao

24.5°/29.1°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.61 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

1.02