Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.2/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa

10:00

30.3°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
6.86 km/giờ

13:00

31.7°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
6.99 km/giờ

16:00

31.2°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
7.74 km/giờ

19:00

29°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
6.43 km/giờ

22:00

28°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.02 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa

01:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.13 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.68 km/giờ

07:00

28.2°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.49 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
6.12 km/giờ

13:00

31.5°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
6.99 km/giờ

16:00

30.5°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.97 km/giờ

19:00

29°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.05 km/giờ

22:00

28.3°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.33 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa cường độ nặng

01:00

27.1°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.35 km/giờ

04:00

27°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
6.24 km/giờ

07:00

27.2°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.85 km/giờ

10:00

31.6°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
6.64 km/giờ

13:00

30°C / 33.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
73%
5.4 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.96 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
93%
4.21 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.69 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
6.33 km/giờ

04:00

25.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
7.72 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.2 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
7.48 km/giờ

13:00

27.2°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
7.58 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.69 km/giờ

19:00

25.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.47 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.93 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.86 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.75 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.54 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
6.36 km/giờ

13:00

30.7°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
9.33 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.78 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.99 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.07 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.29 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.07 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

26.5°/34.9°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.76 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

4.47