Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:01 | 16/07/2024
Mưa nhẹ 29.9°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.4°.

Thấp/Cao
24.3°/28.7°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.61 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
1.02

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
283.72
NH3
2.44
NO
0.34
NO2
3.26
O3
25.39
PM10
2.7
PM25
2.01
SO2
1.64

Thời tiết Phường Thốt Nốt - Quận Thốt Nốt theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Thốt Nốt - Quận Thốt Nốt trong 12h tới

Thời tiết Phường Thốt Nốt - Quận Thốt Nốt những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Thốt Nốt - Quận Thốt Nốt những ngày tới

Lượng mưa Phường Thốt Nốt - Quận Thốt Nốt những ngày tới