Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 14/07/2024
Mây cụm 25.8°

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Thấp/Cao
24.5°/29.1°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
8 km
Gió
2.06 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
283.72
NH3
2.66
NO
0.01
NO2
3.51
O3
24.32
PM10
4.68
PM25
2.8
SO2
1.57

Thời tiết Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ trong 12h tới

Thời tiết Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ những ngày tới