Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:54 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.4/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

24.6°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.82 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0