Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:12 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.5°/30.5°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

4.5