Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:24 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 24.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

24.8°/29.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0