Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.6/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Thấp/Cao

24.9°/30.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0