Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:57 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.2°/30.5°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

4.5