Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:17 | 15/06/2024
Mây cụm 30.9°

Mây cụm

Cảm giác như 37.9°.

Thấp/Cao
25.8°/36°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
7 km
Gió
1.54 km/giờ
Điểm ngưng
28.1 °C
Chỉ số UV
2.35

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
473.98
NH3
5.64
NO
2.07
NO2
6.26
O3
16.45
PM10
12.39
PM25
8.5
SO2
2.98

Thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ những ngày tới