Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 16/06/2024
Thấp/Cao
27/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.9°
Tầm nhìn
7.42 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32.6/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.2/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.2/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.4/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.9/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

25.1°/34.6°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

9.48