Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 05/12/2023
Thấp/Cao
24.7/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.3/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Thấp/Cao

24.7°/31.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0