Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:10 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Thấp/Cao

24.6°/31.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

4.44