Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.2°
Sáng/Tối
28.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27.1/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

27.3°/34.7°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0