Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:43
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Thấp/Cao

24.3°/31.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.11 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

7.17