Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
29.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
30/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.4/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29.3/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.7°
Sáng/Tối
29.9/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29.7/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
29.4/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:57
Thấp/Cao

25.8°/33.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0