Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:44 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:57
Thấp/Cao

27°/34.1°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

12.96