Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:25 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Tuy Phong
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.43 km

Gió

5.95 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0