Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:49 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0