Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:35 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa

19:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.89 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.85 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.07 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.09 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.16 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
6.04 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.6 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.4 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.7 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.68 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.65 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.69 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.53 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.53 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.56 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.19 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.56 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.13 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.39 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.55 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.94 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.11 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.13 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.22 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.44 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.01 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.07 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.28 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.18 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.37 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.17 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.4 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.61 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.91 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.24 km/giờ
Huyện Tuy Phong
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.43 km

Gió

5.95 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0