Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:51 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.8/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
24.6/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Thấp/Cao

25.9°/33.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0