Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:52 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 23.5°
Sáng/Tối
22.3/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.6/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.8/ 25.9°
Sáng/Tối
21.9/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 23.6°
Sáng/Tối
21.6/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 23.8°
Sáng/Tối
21.8/ 30.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24.9°
Sáng/Tối
21.8/ 30.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.8/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Thấp/Cao

21.9°/34.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.04 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

0