Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:30 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0